آمادجا
برترین سامانه جست‌وجو و مدیریت انبار

 

متقاضی انبار هستم

 • ۳ روز می مونه درخواست شما
 • چسبان
 • برجسته
 • دسته های نامحدود
 • ۱ موقعیت مکانی ثبت کنید
 • ثبت روی نقشه
 • می تونید ۲ تصویر ثبت کنید
 • بدون ویدئو
 • ثبت

انباردار هستم

 • انبار شما هرگز منقضی نمیشه
 • چسبان
 • برجسته
 • دسته های نامحدود
 • می تونید ۳ موقعیت مکانی ثبت کنید
 • ثبت روی نقشه
 • می تونید ۴ تصویر ثبت کنید
 • می تونید ۲ ویدئو ثبت کنید
 • ثبت